Bizim peykimiz

Uçdu göylərə bizim peykimiz
Göylərə doğru yol gedirik biz
Ey acından uçan saf millətimiz
Başsağlığı verim, ya təbrik edim?
. . .
Qoy, olsun təhsilin qanadı qırıq
Qoy, olsun yetimin paltarı cırıq
Gündən-günə artır ölkəmdə buruq
Başsağlığı verim, ya təbrik edim?
. . .
Bihudə qocaldıq uçdu arzular
Bir arzu elədim, həbsə atdılar
Amma ki, səmada bir peykimiz var
Başsağlığı verim ya təbrik edim?
. . .
Milləti basdırıb yerin dibinə
Sərvəti komaynan qoyub cibinə
Ey xalq peykin qalxıb göyün üzünə
Başsağlığı verim,ya təbrik edim?

Önceki Kayıt

Leave a Reply