Şubat 2013

Bizim peykimiz

Uçdu göylərə bizim peykimiz
Göylərə doğru yol gedirik biz
Ey acından uçan saf millətimiz
Başsağlığı verim, ya təbrik edim?
. . .
Qoy, olsun təhsilin qanadı qırıq
Qoy, olsun yetimin paltarı cırıq
Gündən-günə artır ölkəmdə buruq
Başsağlığı verim, ya təbrik edim?
. . .
Bihudə qocaldıq uçdu arzular
Bir arzu elədim, həbsə atdılar
Amma ki, səmada bir peykimiz var
Başsağlığı verim ya təbrik edim?
. . .
Milləti basdırıb yerin dibinə
Sərvəti komaynan qoyub cibinə
Ey xalq peykin qalxıb göyün üzünə
Başsağlığı verim,ya təbrik edim?

13 gün

Dostlarımızın həyatından 13 gün oğurlayanlar, elə düşünməsinlər ki, özlərindən oğurlanmayıb.Əbülfəz,Türkel,Dəyanət və digərləri bu 13 günü şərəf tarixi kimi yaşayacaq. Çünki onlar 13 günlük cəzanı,kiminsə əmlakın oğurladıqları üçün,kiməsə zərər yetirdikləri üçün,narkotika qəbul etdikləri üçün yox,həqiqəti dedikləri.hüquqları uğrunda mübarizə apardıqları,ümumxalq maraqlarına xidmət etdikləri üçün həbs olunub.Amma onları həbs elətdirənlər isə ən böyük dəyəri oğurladıblar.Onlar, mənliklərini,l əyaqətlərini,ruhlarını bir kağız parçasına,pula oğurladıblar.Onlar vicdanlarını,qorxularına həbs elətdiriblər.Əbülfəz Qurbanlı nə qədər qalstuklu yaltaqları,vəzifəli qorxaqları öz varlığı ilə qurban eləyib.Dəyanət isə,rejimin Azadlıq qorxusuna çevrilib.Yəni,bu rejimin mahiyyətin anlamaq üçün bu mübariz gənclərin nəyə görə həbs olunduğunu bilmək kifayətdi.Artıq bu olkədə nəinki həbsxanalardan qorxurlar,əksinə ləyaqətli insanların ünvanı olduğu üçün həbsxanalara rəğbət bəsləyirlər.Haram pullarla tikilmiş villalara yox,Əbülfəz kimi mübariz insanların gecələdiyi həbsxana köşələrinə daha çox can atır insanlar.Həyatında 13 gün kişi kimi yaşaya bilməyənlər,həyatının hər anını kişi kimi yaşamağa həsr edənlərdən qisas alırlar.Bu 13 gün bitəcək.dostlarımız azad olacaq.Amma sizlər ömürlük məhkumsunuz. Çünki kölələrin,azadlıq günü olmur.

Daha Yeni Kayıtlar Önceki Kayıtlar